นายธัญชนิด
ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา เขตบางแค แขวงบางแคเหนือ จังหวัดกรุงเทพ 10160 ส่งเอมมูร่า 2 กระปุก

สนั่น ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณ เอมมูร่า 1 กระปุก