บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต ธุรกิจออนไลน์ ทีมออนไลน์

aiyara ไอยรา CEO

ทีมผู้บริหารบริษัท ไอยรา แพลนเน็ต

5 STRATEGIES
1.สร้างแบรนด์สีขาว
2.สร้างตลาด Prosumer
3.สร้างวัตกรรมผลิตภัณฑ์
4.สร้างระบบสนับสนุน
5.สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ[

VISION
ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งวัตกรรม
MISSION
เราสร้างคุณคาสู่สังคม
PHILOSOPHY
ใส่ใจ แบ่งปัน เติบโตร่วมกัน

ไอยรา แพลนเน็ต AIYARA PLANET “เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม”

ด้วยวิสัยทัศน์ของ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เราคือ ธุรกิจขายตรงสีขาว องค์กรแห่งนวัตกรรม ที่ดำเนินธุรกิจภายใต้พันธกิจที่ยึดมั่นความถูกต้อง มุ่งมั่นสร้างคุณค่า และเติบโตอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งจรรยาบรรณวิชาชีพ พร้อมทั้งวัฒนธรรมองค์กรไอยราที่เป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด เป็นธุรกิจขายตรงสีขาวของคนไทย ที่พร้อมจะส่งมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้กับทุกคน ที่อยากสร้างธุรกิจเป็นของตัวเอง
-ไอยรา แพลนเน็ต เราร่วมกันสร้างคุณค่าสู่สังคมไทย
-เริ่มต้นด้วยวิสัยทัศน์ “เราคือธุรกิจขายตรงสีขาว”
-เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมโดดเด่น…เราคือ องค์กรแห่งนวัตกรรม
01 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์
02 นวัตกรรมแผนการปันผลตอบแทน…ไตรนารี่ คลาสสิค ยุติธรรม มั่นคง ยั่งยืน
03 นวัตกรรมการบริหารจัดการองค์กร…ด้วยระบบพัฒนานักธุรกิจหนึ่งเดียว
04 นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ไอยรา aiyara รางวัล

รางวัลบริษัทเครือข่ายดาวรุ่ง
รางวัลบริษัทขายตรงยอดเยี่ยม
รางวัลบุคคลตัวอย่าง คนดีศรีสยามรางวัลระฆังทอง สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น
รางวัล CEO Thailand รางวัลสิงห์ทอง “ผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี”

แผนรายได้ บริษัท ไอยรา แพลนเน็ต จำกัด ยุติธรรม จ่ายได้ระยะยาว

สร้างธุรกิจออนไลน์ แบบเต็มรูปแบบ ให้มั่นคงยั่งยืน

googleadword
สร้างเวปไซต์มืออาชีพ2
ตัดต่อวีดีโอบนมือถือ
ทำโฆษณาเฟส
Scroll to Top